Brancheforeningen for Medie og Film producenter

- Foreningen for autoriserede Medie og Film virksomheder med kontor / arbejde i Danmark og Grønland.

Godkendte medlemsvirksomheder kan genkendes ved at de viser og må anvende foreningens logo.

Logoet vil kun ses legalt hvis medlemsnummer fremgår i logo.

Foreningen kan altid kontaktes hvis tvivl om en virksomhed er medlem og dermed berettiget til brug af logo eller hvis der ønskes klaget over en medlems virksomhed

Logoet skal vise kunder og leverandører, at virksomheden overholder de kvalitetsmæssige, etiske og servicemæssige krav der stilles og som bør kunne forventes af en professionel Medie og film virksomhed.

Medlemsvirksomheder arbejder typisk indenfor et eller flere af hovedområderne:

  • Film produktion
  • Studio og lyd optagelser
  • Bearbejdning af film og audio materiale
  • Udgivelse af Film og Lyd på medier, på Internettet og broadcast
  • Restaurering, digitalisering og bevarelse af mediemateriale.

 

 

Foreningen kan kontaktes ved klik på logo.

Foreningens formål er:

·        At virke for en kvalitetssikring og oplysning til kunder og leverandører om kvalitetskrav, metode, proces og styringskrav i branchen.

·        At virke for en sund etik i branchen, bl.a. indenfor miljø, produktion, prisdannelse og kunderelationer.

·        At opbygge og sikre oplysning til kunder og leverandører omkring servicekrav og forventninger.

·        At gennem kontrol og opfølgning sikre at foreningens logo er kendetegnet og varemærket for godkendt kvalitet, etik og service.

·        At samarbejde med offentlige myndigheder for at fremme medlemmernes interesser. At repræsentere medlemmerne udadtil såvel national og internationalt, samt at være medlem af de internationale organisationer af medie og filmvirksomheder, som skønnes hensigtsmæssigt.

·        At bistå medlemmerne med oplysninger, rådgivning og på andre måder.

·        At varetage medlemmernes fælles interesse og fremme samarbejdet mellem medlemmerne.

·        At repræsentere medlemmerne overfor medierne og ved oplysningskampagner mv.

·        At følge lovgivningsarbejdet og offentlige myndigheders afgørelser, afgive udtalelser til offentlige myndigheder, herunder domstole, alt vedrørende branche relaterede spørgsmål.

·        At medvirke til at kunder og samarbejdspartnere får en korrekt sagsbehandling af medlemmerne, bl.a. ved oprettelse af et ankenævn.

 

CVR-nummer:     38052020

Email:                     kontakt@MedieogFilm.org